La història de la Confraria és també la història de Lleida